Filološki fakultet

Onlajn predavanje prof dr. Aleksandre Batrićević na Aristotelovom univerzitetu u Solunu
Onlajn predavanje prof dr. Aleksandre Batrićević na Aristotelovom univerzitetu u Solunu

Na poziv Studijskog programa za američku književnost i kulturu, na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, prof. dr Aleksandra Nikčević-Batrićević, održala je predavanje o američkoj konfesionalnoj poeziji, 15. aprila, 2021. godine. 4. juna, profesorka Nikčević-Batrićević je sa studentima pomenutog studijskog programa održala i radionicu o čikana/o studijama, sa posebnim osvrtom na stvaralaštvo Glorije Anzaldue i Rite Sančez. Saradnja sa Studijskim programom za američku književnost i kulturu, na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, nastaviće se i kroz učešće profesorke Nikčević-Batrićević u komisijama za magistarske studije.

Broj posjeta : 167