Filološki fakultet

Profesorice sa Studijskog programa za italijanski jezik i književnost na Univerzitetu u Torinu


Profesorice Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore sa SP za italijanski jezik i književnost doc. dr Deja Piletić, doc. dr Olivera Popović i mr Desanka Jauković boravile su u okviru Erasmus + nastavničke i mobilnosti za usavršavanje nastavnog kadra na Univerzitetu u Torinu od 25. aprila do 2. maja 2022. godine.  

Doc. dr Deja Piletić i doc. dr Olivera Popović održale su tom prilikom nekoliko predavanja iz oblasti prevođenja, kontrastivne lingvistike kao i crnogorsko-italijanskih kulturnih i književnih veza, dok je mr Desanka Jauković imala priliku da prati nastavu iz komparativne i savremene italijanske književnosti, kao i istorije italijanske umjetnosti.

U okviru ove razmjene koleginice su učestvovale i na međunarodnom naučnom skupu ''Giornata di studi italo-montenegrini'' koji je organizovan na Odsjeku za strane jezike, književnosti i kulture Univerziteta u Torinu. Na ovom skupu su učestvovale i doc. dr Radmila Lazarević, doc. dr Cvijeta Brajičić i dr Gordana Luburić, takođe sa SP za italijanski jezik i književnost, koje su svoje radove izložile u online formatu.

U diskusiji su na ovom naučnom skupu aktivno učestvovale i dvije studentkinje druge godine master studija italijanskog jezika i književnosti sa Filološkog fakulteta koje od februara ove godine zahvaljujući Erasmus + mobilnosti u trajanju od pola godine pohađaju nastavu na Univerzitetu u Torinu.

Broj posjeta : 268

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.