Filološki fakultet

Časopis Filološkog fakulteta u kategoriji Q2
Na aktualizovanoj rang listi naučnih časopisa za 2021. koja je juče objavljena na sajtu Scientific Journal Rankings – SJR, časopisu Filološkog fakulteta UCG Folia linguistica et litteraria dodijeljena je kvantitativna klasifikacija u kategoriji Q2, što predstavlja značajan pomak u odnosu na prošlogodišnju poziciju u kategoriji Q4 i pokazatelj je značajno povećane citiranosti časopisa na međunardnom nivou.

Klasifikacija se određuje na osnovu podataka iz Elsevierove baze Scopus i odnosi se na mjerljive indikatore tokom 2021. godine.

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100936541&tip=sid&clean=0

 U 2022. godini izašlo je pet svezaka časopisa za nauku o jeziku i književnosti Folia linguistica et litteraria, među kojima i broj 37 posvećen liku i djelu Petra II Petrovića Njegoša koji su uredile prof. dr Vesna Vukićević Janković i doc. dr Jelena Knežević. Kao posebno tematsko izdanje povodom dvjestote godišnjice od rođenja Fjodora Mihajloviča Dostojevskog objavljen je broj 38 časopisa za koji su pored uvaženih stručnjaka sa Univerziteta Crne Gore radove po pozivu napisali i istraživači sa nekoliko evropskih univerziteta koji su svoje karijere posvetili životu i djelu ruskog pisca. Broj su uredile prof. dr Gudrun Ges, sa Univerziteta u Magdeburgu i prof. dr Andrea Mejer-Frac, sa Univerziteta u Jeni.

Folia linguistica et litteraria je naučni časopis pokrenut na Institutu za jezik i književnost Filozofskog fakuleta u Nikšiću 2010. godine. Časopis ima međunarodnu redakciju i oslanja se na anonimne ocjene recenzenata iz uske stručne oblasti.

Misija časopisa je promovisanje izvrsnosti u oblasti lingvistike i književnosti, kroz izvorne naučne radove i prikaze. Prva 24 broja časopisa znalački je uređivala prof. dr Marija Krivokapić. Glavni urednik od 2018. godine je doc. dr Jelena Knežević, a zahtjevne sekretarske poslove na sebe su preuzele doc. dr Olivera Popović i dr Branka Živković. Za tehničko uređivanje časopisa i održavanje sajta časopisa zaslužan je Dalibor Vukotić.

Sva dosadašnja izdanja časopisa dostupna su na: http://www.folia.ucg.ac.me/

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Elsevier – SCOPUS (od 2019), Clarivate Analytics - Web of Science, ESCI (od 2015), ERIH PLUS (od 2019), EBSCO (od 2021), CEOOL, MLA, ANVUR, a svakom radu se dodjeljuje DOI broj.

Godišnje izlazi najmanje dva broja časopisa.

Broj posjeta : 654

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.