Konačne rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija 2022/23.

07.07.2022


Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

Engleski jezik i književnost

Italijanski jezik i književnost

Ruski jezik i književnost

Francuski jezik i književnost

Njemački jezik i književnost

OBAVJEŠTENJE O UPISU U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA FILOLOŠKOG FAKULTETA ZA STUDIJSKU 2022/2023. GODINU

Upis kandidata, koji su ostvarili pravo nakon objavljivanja konačne rang liste, će se vršiti 11. i 12. jula. 2022. godine od  8 do 12h, na šalterima Studentske službe.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

- originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

- originalna svjedočanstva I, II, III i IV razreda završene srednje škole;

- kopija diplome ,,Luča” i original diplome na uvid;

 - kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;

- indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;

- dvije identične fotografije (format za indeks);

- dva popunjena prijavna lista (kupuju se u knjižari).

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da upis obave zaključno sa 12.07.2022. godine, do 12 sati. Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 4239

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.