Filološki fakultet, 18.04.2019

Profesorice Bratić i Simović u Ljubljani     Profesorice Fiološkog fakulteta UCG, prof. dr Vesna Bratić i doc. dr Saša Simović, boravile su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani u okviru bilateralnog projekta „Savremena američka književnost u međukulturnom kontekstu: Primjeri Slovenije i Crne Gore”, u periodu od 14-18.4.2019. godine.

     U toku posjete Odsjeku za anglistiku i amerikanistiku Filozofskog fakulteta održano je više sastanaka sa prof. dr Mojcom Krevel, vođom projekta u Sloveniji. Profesorice Bratić i Simović susrele su se i sa šefom Odsjeka za anglistiku i amerikanistiku, prof. dr Andrejom Stoparom, kao i prof. dr Lilianom Burcar koja je prije dvije godine boravila u Crnoj Gori u okviru programa Erasmus plus, a trenutno ostvaruje uspješnu saradnju sa Filozofskim i Filološkim fakultetom Univerziteta Crne Gore kroz projekat koji se bavi književnošću za djecu i mlade.

     U okviru aktivnosti projekta prof. Simović održala je predavanje studentima anglistike i amerikanistike na temu “Nathaniel Hawthorne and The Scarlet Letter”.

     Tokom boravka razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima kao i o narednim koracima u realizaciji projekta. Posebna pažnja je posvećena unapređenju i proširenju dosadašnje saradnje između SP Engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta UCG i Odsjeka za anglistiku i amerikanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Razgovarano je i o mogućim novim istraživačkim aktivnostima u domenu anglo-američke književnosti i kulture, kao i studijskim posjetama istraživača.

 

Broj posjeta : 644