Filološki fakultet, 30.06.2019

Profesori Filološkog fakulteta na Humbolt univerzitetu u BerlinuProfesori sa studijskih programa Crnogorski jezik i južnoslovenske knjizevnosti i Srpski jezik i južnoslovenske književnosti u okviru nastavničke mobilnosti Erasmus plus boravili su na Humboltovom univerzitetu u Berlinu. Tokom internacionalne sedmice nastave od 24. 6. do 28. 6. 2019. godine prof. dr Miloš Krivokapić, doc. dr Dušanka Popović i doc. dr Sanja Šubarić držali su predavanja iz oblasti komparativne morfologije i semantike.

Predavanjima su prisustvovali studenti osnovnih studija i doktorandi slavistike, hungaristike i albanistike, ali i profesori gosti iz Srbije, Albanije, sa Kosova, kao i profesori domaćini sa Humboltobog univerziteta. Predavanja su podstakla konstruktivne diskusije o konkretnim jezičkim pitanjima. Profesori Krivokapić, Popović i Šubarić na radionici posvećenoj korpusnoj lingvistici sa dr Philippom Wasserscheidtom usaglasili su se o mogućnostima istraživačke saradnje (formiranje korpusa crnogorskog jezika).

Prof. dr Ljiljana Pajović Dujović, prof. dr Vesna Vukićević Janković i doc. dr Svetlana Kalezić Radonjić održale su predavanja iz južnoslovenskih književnosti, razmijenile iskustva sa dr Vesnom Cidilko i razgovarale sa studentima različitih nivoa studija.

Domaćini sa Humboltovog univerziteta prof. dr Christian Voss i dr Philipp Wasserscheidt za profesore Filološkog fakulteta iz Nikšića i ostale predavače učesnike internacionalne sedmice nastave organizovali su posjete institucijama Lužičkih Srba u gradu Budišinu/Bautzenu.

 

Broj posjeta : 831