Filološki fakultet, 03.03.2020

Predavanje doc. dr Aleksandre LončarX

Студијски програм за српски језик и јужнословенске књижевности, Амбасада Републике Србије у Црној Гори

и Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори

срдачно вас позивају на предавања

доц. др Александре Лончар

АКУСТИЧКА АНАЛИЗА ГОВОРНОГ СИГНАЛА

5. март 2020. године, у 14.30

Свечана сала Филолошког факултета у Никшићу

и

ПРИМЕНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАДУ ГОВОРА У ФОНЕТИЦИ (Praat)

6. март 2020. године, у 14.30

Свечана сала Филолошког факултета у Никшићу

ДОБРО ДОШЛИ!

 

Доцент доктор Александра Лончар Раичевић рођена је 6. 7. 1975. у Пљевљима (Црна Гора). 2000. дипломирала на Филозофском факултету у Нишу (акцентологија).

2001. магистрирала на Филолошком факултету у Београду (фонетика, фонологија, акцентологија).Фонетско-фонолошке вредности јата у ијекавици, магистарска теза, одбрањена 29. 12. 2009. Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Јелица Јокановић-Михајлов, чланови комисије: проф. др Слободан Реметић, проф. др Вељко Брборић).

Доцент доктор Александра Лончар Раичевић предаје на Филозофском факултету у Нишу на неколико департмана. На Департману за српски језик (Прозодију српског језика, Фонетику са фонологијом и Акустичку фонетику), на Департману за новинарство (Дикцију), на Департману за француски језик (Српски језик) и на Департману за руски језик (Српски језик I). Ангажована је на Докторским академским студијама филологије на Филозофском факултету у Нишу на предметима Експериментална фонетика и Лингвистика и интердисциплинарност. Докторирала на Филолошком факултет у Бањалуци (фонетика, фонологија, акцентологија).Прозодија речи у говорима ужичког краја, докторска дисертација одбрањена 12. 2. 2016. Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци (ментор: проф. др Милан Драгичевић, чланови комисије: проф. др Срето Танасић, доц. др Драгомир Козомара). 2003. изабрана у звање доцент.

 

Broj posjeta : 185