Filološki fakultet, 10.07.2020

Rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovih studija – prvi upisni rok, jul 2020. godineX

OBAVJEŠTENJE

Kandidati koji su stekli pravo na upis su u obavezi da preporučenom poštom dostave:

- Indeks sa uredno popunjenom prvom stranom

- Dvije identične fotografije u boji

- Dva popunjena prijemna lista – ŠV obrazac

- Na posebnom papiru napisati izjavu u kojoj se navodi drugi strani jezik koji će student izučavati (engleski, ruski, italijanski, njemački i francuski)

Upis je neophodno okončati zaključno sa 16. julom 2020. godine do 16 časova.

D E K A N A T

Dokumenti

Broj posjeta : 3179