Filološki fakultet, 23.07.2020

Uspješno realizovana prva obuka u okviru projekta ReFlame namijenjena profesorima stranih jezika strukeX

Prva u nizu obuka predviđenih projektom Reflame, kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, uspješno je realizovana u saradnji sa evropskim i nacionalnim partnerima na projektu Institutom za primijenjenu lingvistiku Univerziteta u Varšavi, Univerzitetom za strance u Peruđi, Univerzitetom Donja Gorica, i Univerzitetom Mediteran.

Obuka  je nosila naslov From texts to handouts and textbooks: Developing teaching materials for LSP, a vodile su je instruktorke sa evropskih partnerskih univerzitata, prof. Borbala Samu (Univerzitet za strance u Peruđi), Elżbieta Gajek i Agnieszka Leńko Szymańska (Univerzitet u Varšavi). Cilj obuke je bio da uputi profesore stranih jezika sa crnogorskih partnerskih univerziteta u najvažnije korake prilikom kreiranja nastavnih materijala i udžbenika za strani jezik struke.

Obuka je sprovedena „na daljinu“, uz upotrebu Moodle platforme Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i aplikacija Zoom i Microsoft Teams, što je omogućilo njenu realizaciju u realnom vremenu, kao i interaktivnost i neprocjenjivo važnu razmjenu iskustava među kolegama.

Polaznici obuke (ukupno trideset šest profesora) imali su priliku da od instruktorki sa velikim iskustvom u oblasti savremene metodike nastave stranih jezika (struke) slušaju o upotrebi alata korpusne lingvistike u analizi autentičnih tekstova, a u svrhu pripreme nastavnih materijala i udžbenika namijenjenih nastavi stranih jezika struke na našim univerzitetima; o pitanju autorskih prava prilikom upotrebe autentičnih tekstova u kreiranju udžbenika i nastavnih materijala; o kriterijumima procjene nastavnih sredstava i nastavnih programa; o načinu izbora autentičnih tekstova u odnosu na potrebe i nivo kompetencije učenika; o metodama kreiranja vježbi i aktivnosti zasnovanih na autentičnim tekstovima, te pripremi nastavnog materijala za posebnu stručnu oblast.

O izuzetnom uspjehu obuke, pored pozitivnih komentara svih učesnika, najbolje svjedoči kvalitet prezentacija završnih zadataka koje su polaznici realizovali u grupama ili pojedinačno i predstavili posljednjeg dana obuke. Zadaci su podrazumijevali primjenu stečenih  znanja i vještina u pripremi udžbeničke jedinice za različite jezike struke (tehničke nauke, stomatologija, umjetnost i humanističke nauke, ekonomija, pravo, turizam).

Uspješnost obuke potvrđena kroz kvalitet završnih zadataka daje nam za pravo da zaključimo da sigurnim korakom koračamo ka realizaciji jednog od „opipljivih“ rezultata projekta Reflame -  kreiranje devet udžbenika stranih jezika za različite struke prilagođenih potrebama crnogorskog tržišta, a predviđenih za kraj druge projektne godine.  

Naredna obuka, koja će, sudeći po prilikama, takođe biti realizovana na daljinu, biće usmjerena ka modernizaciji nastave stranih jezika struke i sprovešće se u saradnji sa pomenutim nacionalnim partnerima i evropskim partnerima Jezičkim Centrom sveučilišta u Zagrebu i Univerzitetom za strance u Peruđi.

Broj posjeta : 137