Filološki fakultet

Erasmus+ konkursi objavljeni u ljetnjem semestru 2020/2021.
 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u zimskom semestru akademske 2021/2022.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Almeriji (Španija) u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105585-konkurs-za-univerzitetu-u-almeriji-spanija-btf-ekonomija-filoloski-turizam-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Bakau « Vasile Alecsandri » (Rumunija) u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105586-konkurs-za-univerzitet-u-bakau-rumunija-filoloski-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Huelvi (Španija) u akademskoj 2021/2022.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105598-konkurs-za-univerzitet-u-huelvi-spanija-ekonomski-filoloski-i-tehnicki-fakulteti-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Granadi (Španija) u akademskoj 2021/2022.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105607-konkurs-za-univerzitet-u-granadi-spanija-sve-oblasti-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Kadizu (Španija) u akademskoj 2021/2022.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105612-konkurs-za-univerzitet-u-kadizu-sve-oblasti-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Marburgu (Njemačka) u akademskoj 2021/2022.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105674-konkurs-za-univerzitet-u-marburgu-njemacka-sve-oblasti-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Ankari (Turska) u akademskoj 2021/2022.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105680-konkurs-za-univerzitet-u-ankari-turska-sve-oblasti-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Sivasu (Turska) u akademskoj 2021/2022.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105807-konkurs-za-univerzitet-u-sivasu-turska-sve-oblasti-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Šćećinu (Poljska) u akademskoj 2021/2022.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105808-konkurs-za-univerzitet-u-scecinu-poljska-politicke-nauke-pravo-ekonomija-filologija-pmf-turizam-i-hotelijerstvo-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet Zielona Gora (Poljska) u akademskoj 2021/2022.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105811-konkurs-za-univerzitet-zielona-gora-poljska-floloski-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Tehnički univerzitet u Rigi (Letonija) u akademskoj 2021/2022.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105817-konkurs-za-tehnicki-univerzitet-u-rigi-letonija-ekonomski-etf-filoloski

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Poznanju « Adam Mickiewicz » (Poljska) u akademskoj 2021/2022.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105819-konkurs-za-univerzitet-adama-mickijevica-u-poznanju-poljska-slavistika-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Rimu « La Sapienza » (Italija) u akademskoj 2021/2022.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105843-konkurs-za-univerzitet-sapienca-italija-sve-oblasti-rok-za-prijavu-10-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 10. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Sarlandu (Njemačka) u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105824-konkurs-za-univerzitet-u-sarlandu-pravo-farmacija-pmf-filoloski-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Vroclavu (Poljska) u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105835-konkurs-za-univerzitet-u-vroclavu-poljska-filoloski-filozofski-fpn-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za mobilnost na Aristotelovom univerzitetu u Solunu u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105694-konkurs-za-aristotelov-univerzitet-u-solunu-sve-oblasti-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Humboltov univerzitet u Berlinu (Njemačka) u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105816-konkurs-za-humboltov-univerzitet-u-berlinu-njemacka-filologija-filozofija-politicke-nauke-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Pili (Poljska) u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/106328-konkurs-za-univerzitet-u-pili-gradevina-ekonomija-masinstvo-jezici-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Islandski univerzitet u Rejkjaviku - Rodne studije/Gender Studies u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/107062-konkurs-za-islandski-univerzitet-u-rejkjaviku-rodne-studije-gender-studies-rok-za-prijavu-30-mart

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet Pamukkale (Turska) u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105815-konkurs-za-univerzitet-pamukkale-turska-arhitektura-pedagogija-ekonomija-etf-sport-novinarstvo-turizam-jezici-masinstvo-medicina-rok-za-prijavu-20-april-2021

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 20. april 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet Azurna Obala (Francuska) u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/107865-konkurs-za-univerzitet-azurna-obala-francuska-sve-oblasti-rok-za-prijavu-10-april

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 10. april 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet Komenskog u Bratislavi (Slovačka) u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/108729-konkurs-za-univerzitet-komenskog-u-bratislavi-slovacka-jezici-rok-za-prijavu-20-april .

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 20. april 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Alba Juliji (Ruminija) u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/110068-konkurs-za-univerzitet-u-alba-juliji-rumunija-oblasti-rok-za-prijavu-20-april

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 20. april 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet u Kadizu (Španija) u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105612-konkurs-za-univerzitet-u-kadizu-sve-oblasti-studenti-rok-za-prijavu-25-april

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 25. april 2021. godine.

 

Objavljen je konkurs za Univerzitet Zapadne Atike (Atina) u akademskoj 2021/2022. godini.

Konkurs možete naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105858-konkurs-za-univerzitet-zapadne-atike-atina-sve-oblasti-rok-za-prijavu-30-april

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. april 2021. godine.

Broj posjeta : 846

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.