Filološki fakultet, 12.07.2019

Učešće UCG u projektu Evropskog Vergelend CentraUniverzitet Crne Gore učestvovaće u projektu „Pripremanje budućih nastavnika u zemljama Zapadnog Balkana iz oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava“, koji se realizuje u periodu od 2019. do 2021. godine. Nosilac projekta je Evropski Vergelend Centar (The European Wergeland Centre − EWC), a finansijer je Ministarstvo vanjskih poslova Norveške. U projektu će učestvovati i Univerzitet za obrazovanje nastavnika iz Ciriha, kao i dvanaest univerziteta, odnosno fakulteta iz šest balkanskih zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija).

Cilj ovog trogodišnjeg projekta je da doprinese kvalitetu obrazovanja budućih nastavnika u navedenim zemljama, pa će aktivnosti biti fokusirane na razvoj novog i inovativnog modula iz oblasti obrazovanja za građanstvo, demokratiju i ljudska prava.

Projekat će biti realizovan na Filozofskom i Filološkom fakultetu, zbog značajnog broja nastavničkih usmjerenja i intenzivne praktične nastave u školama. Kako je u ovoj fazi metodička komponenta najznačajnija, u početne aktivnosti uključene su doc. dr Marijana Cerović i doc. dr Dušanka Popović (Filološki fakultet) i doc. dr Dijana Vučković, prof.  dr Veselin Mićanović i dr Nataša Krivokapić (Filozofski fakultet). Tokom faza razvoja i praktičnog testiranja modula biće uključeni studenti oba fakulteta.

Više informacija na sajtu EWC: http://www.theewc.org/

 

Broj posjeta : 471