Filološki fakultet, 17.12.2019

OBAVEZA IZMIRENJA ŠKOLARINEU skladu sa uslovima i rokovima iz zaključka Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-209/4 od 13. 09. 2019. godine, studenti Filološkog fakulteta su obavezni da izmire školarinu za studijsku 2019/20. godinu u predviđenim rokovima.

Broj posjeta : 688