Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 15.06.2017

Nauka i razvojNauka i razvoj

Dekanica Prof. dr Djurdjica Perovic i doc. dr Sanja Pekovic boravile na UE-Varna, College of Tourism Varna, u okviru Erasmus plus programa mobilnosti nastavnog osoblja. U cilju osnazivanja saradnje dva Fakulteta, Prof. dr Perovic i doc. dr Pekovic upoznale su se sa nacinom funkcionisanja, organizacijom studija i programskim usmjerenjem fakulteta u Varni i informisale o primjerima dobre prakse koji bi se u buducnosti mogli primijenjivati i na nasem Fakultetu. Tokom boravka, doc .dr Pekovic odrzala nekoloko predavanja studentima fakulteta. Takodje, otvorena je i mogucnost uspostavljanja dalje saradnje dva fakulteta.

Dokumenti