Osnovne informacije - Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Osnovne informacije - Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Istorijat

Fakultet za turizam i hotelijerstvo osnovan je 20. maja 1999. godine, u jedinstvenom ambijentu Starog grada Kotora, UNESCO-ve svjetske kulturne baštine. Sama lokacija Fakulteta, na temeljima stare Gramatikalne škole iz 13. vijeka, čini rijedak spoj kulture i tradicije obrazovanja visokostručnih kadrova iz oblasti turizma i hotelijerstva. Baštineći 40-togodišnju tradiciju višeg obrazovanja turističkog profila u Kotoru i na bazi zahtjeva tržišta, Fakultet je osmišljen kao vodeća institucija za školovanje kadrova u turizmu kao jednom od strateških opredjeljenja države Crne Gore. Imajući u vidu savremene tendencije iz oblasti turizma kao najveće svjetske industrije, Fakultet fokusira svoje aktivnosti na intenzivnu saradnju sa stručnim, obrazovnim i naučnim institucijama iz zemlje i inostranstva, sa preduzećima i ostalim interesnim grupama iz oblasti turizma i hotelijerstva.

Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo nastava se organizuje u okviru akademskih studijskih programa Turizam i hotelijerstvo, na svim nivoima studija (osnovne, postdiplomske magistarske i doktorske).

Misija

Vodeći se savremenim tendencijama razvoja medjunarodne turističke industrije, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru priprema studente za obavljanje najodgovornijih funkcija u oblasti turistizma i hotelijerstva.

Pružajući široka teorijska znanja iz oblasti turističkog menadžmenta, marketinga, finansija i drugih povezanih djelatnosti, kao i detaljan uvid u njihovu praktičnu primjenu u hotelsko-turističkim organizacijama, kroz gostujuća predavanja, partnerstva, seminare i prakse u turističkim kompanijama, Fakultet nastoji da unaprijedi kompetetivnost studenata na medjunarodnom turističkom tržištu rada, podstičući razvoj inovacija i preduzetničkih inicijativa u ovom sektoru.

Usaglašavanjem svoje akademske i istraživačke djelatnosti potrebama tržišta, FTH omogućava kontinuirani razvoj kompetencija studenata u oblasti turizma i hotelijerstva, kao i sticanje naprednih znanja stranih jezika i povećanje konkurentnosti i zapošljivosti.

Vizija

Naša vizija je da se, kroz osnaživanje akademskih i istraživačkih kapaciteta, unaprijedjenje mobilnosti i bolju povezanost sa sektorom privrede, pozicioniramo kao jedna od vodećih akademskih institucija u oblasti turizma u regionu. Kontinutiranom podrškom unapijedjenju interdisciplinarnih istraživačkih kapaciteta, kolaborativnih projekata i inovativnih metoda nastave, omogućićemo akademski i profesionalni razvoj studenata i fakultetskog osoblja.

Kontakt

Dekanat: tel: +328 32 322 686, fax: +382 32 325 049

              fth@ucg.ac.me

Dekan: Prof.dr. Đurđica Perović

            duda@ucg.ac.me

Prodekan za nastavu: Doc. dr Ilija Moric

           imoric@ucg.ac.me 

Prodekan za nauku i razvoj: Prof.dr Vesna Vujačić

            vuvesna@ucg.ac.me

Šef studijskog programa Turizam i hotelijerstvo:

duskov@ucg.ac.me 

Sekretar: Anita Gvozdenović

            anitag@ucg.ac.me

           +382 32 520 540

Studentska služba: Nikoleta Dončić

            nikoleta@ucg.ac.me

            +382 32 322 237

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.