Fakultet dramskih umjetnosti, 19.11.2019

Predavanje prof. dr Nikole Vukčevića u Kini: Edukacija u filmskom procesu: između umjetnosti, zanata i medijaNa poziv Communication University of China iz Pekinga i njihovog fakulteta Television School, faculty of Communication and Jurnalisam, dr Nikola Vukčević, vanredni profesor FTV režije na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, bio je u prilici da na godišnjoj konferenciji Asocijacije za istraživanje emitovanja i novih medija (Annual Conference of the Broadcast and New Media Research Association – BNMR, Xuzhou) predstavi rad pod nazivom: EDUCATION IN FILMING PROCESS: BETWEEN ART, CRAFT AND MEDIA (FDU CETINJE APPROACH), početkom novembra.

Kako je ovogodišnja Konferencija imala moto REIMAGINING MEDIA: EDUCATION, RESEARCH AND GLOBALIZATION, rad koji je kolega Vukčević predstavio imao je primjetnu pažnju - bio je jedan od samo pet izlagača (dva rada/izlagača su bila iz SAD, jedan iz Kine, te jedan iz Srbije) koji su obezbijedili fokus za prvi dan Konferencije, kojoj je prisustvovalo oko 200 učesnika, kako domaćih, tako i međunarodnih.

Rad koji je professor Vukčević predstavio, obrazložio je ilustrativan process edukacije studenata FTV režije na Studijskom programu FTV režije FDU Cetinje (te njegovu transformaciju u Film i medije) kroz edukaciju mladih ljudi u domenu rada na dramskom tekstu, rada sa glumcima,  rada sa tehnologijom, te ulogu forme i strukture u formiranju ispitnih radova na predmetu Filmska režija. Nakon izlaganja, uslijedila su pitanja učesnika, u trajanju od oko pola sata.

Od kolega sa Balkana, konferenciji je prisustvovao dekan Akademije umetnosti Novi Sad, red. prof mr Siniša Bokan.

Broj posjeta : 432