Fakultet dramskih umjetnosti, 22.07.2020

Međunarodni konkurs za najbolje kratke dramske tekstove "Priče sa balkona, priče sa Balkana" 

Alternativna teatarska aktivna kompanija – ATAK objavljuje poziv međunarodnog konkursa ,,Priče sa balkona, priče sa Balkana”, za najbolje kratke dramske tekstove.

Poziv je otvoren za sve dramske autore sa prostora Balkana i Evrope koji pišu na crnogorskom, srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku i u svim žanrovima.

Kratke drame treba da odražavaju stav balkanskih pisaca o temama: Balkanska vizija Evrope, povezanost i solidarnost u trenutnim okolnostima u doba pandemije, pogled na politički, socijalni, obrazovni i nacionalni smisao, subkulturu, ideološko nasljeđe balkanskih zemalja, balkanski pogled na Evropu, na probleme s kojima se mnoge zemlje susreću u procesu pridruživanja EU, antifašističko nasljeđe, život između Istoka i Zapada...

Nagrada za svaku od 10 najboljih drama je 500, 00 eura, po izabranom autoru. Drama ne treba da bude duža od 7 (sedam) stranica, niti da ima više od 2 (dva) lica. Jedan autor može poslati samo jednu dramu.

Najbolje drame će biti objavljene u posebnoj zbirci-zborniku, te biti izvedene kao posebno pozorišno djelo. Predstave će izvoditi glumci iz različitih zemalja Balkana, a za potrebe digitalnih platformi, biće snimljene kao videozapisi i distribuirani putem web stranice, facebooka, instagrama, youtube kanala itd.

Najboljih 10 kratkih drama će izabrati žiri sastavljen od relevantnih pozorišnih stručnjaka i umjetnika. Članovi žirija za 2020. godinu su Stevan Koprivica (Crna Gora), Dino Mustafić (Bosna i Hercegovina), Filip Grinvald (Srbija) i Matko Botić (Hrvatska).

Projekat Priče sa balkona, priče sa Balkana je jedinstvena platforma za razvoj dramskog pisanja i međunarodnu saradnju koji podrazumijeva konkurs za kratke dramske forme, tribine i proizvodnju pozorišnog djela, namijenjen dramskim autorima i svim djelatnicima u pozorišnoj umjetnosti u Crnoj Gori i regionu. Poziv je namijenjen i ostalim savremenim umjetnicima koji praktikuju različite multimedijalne umjetničke prakse.

ATAK-ov projekat Priče sa balkona, priče sa Balkana podržan je od strane Evropskog fonda „Culture of Solidarity Fund“, među 29 prjekata, od pristiglih 2500 iz svih evropskih zemalja.

NAČIN PRIJAVE

Na e-mail adresu price.sabalkana@gmail.com autori/ke šalju dva zasebna word dokumenta. U prvom je tekst drame potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), a u drugom naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta i kontakt podaci autora/ke koji uključuju poštansku adresu, e-mail adresu i broj telefona.

 

Tekstove je potrebno poslati zaključno sa 20. 09. 2020. g.

Dokumenti

Broj posjeta : 410