Kontakt
Kontakt sa upravom Pravnog fakulteta

Dekanat fakulteta
020 481 144
fax: 020 481 140

Sekretar
020 481 147
fax: 020 245 351 
e-mail: vesnao@ucg.ac.me

Šef Studentske službe
020 481 131 - mr Branko Rogić
 
 
Šalter Studentske službe
020 481 119 - Vesna Đurović - e-mail: vesnadj@ucg.ac.me
020 481 136 - Bojana Marović - e-mail: marovicb79@gmail.com
     
Master i doktorske studije
068 842 007 - Savo Marković    
 
 
Arhiva
020 481 134
e-mail: desav@ucg.ac.me

Računovodstvo
020 481 133
e-mail: majas@ucg.ac.me

IT - Sistem administrator 
e-mail: ivans@ucg.ac.me
      
 
 
 

Administration of the Faculty of Law: Contact

Faculty’s decanate
020 481 144
fax: 020 481 140

e-mail:    pravo@ucg.ac.me

 

 Secretary
020 481 147
fax: 020 245 351 

e-mail: vesnao@ucg.ac.me

Student service manager
020 481 131 - mr Branko Rogić

e-mail: brankor@ucg.ac.me

Student service centre counter
020 481 119 - Vesna Đurović - e-mail: vesnadj@ucg.ac.me
020 481 136 - Bojana Marović - e-mail: marovicb79@gmail.com
     
Student service – Postgraduate studies

068 842 007 - Savo Marković    

 
Archive
020 481 134

e-mail: desav@ucg.ac.me

Accounting service
020 481 133

e-mail: majas@ucg.ac.me

IT - System administrator 

e-mail: ivans@ucg.ac.me
       
E-mail: pravo@ucg.ac.me

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.