Pravni fakultet

Sastanak akademskog tima projekta MLEUIM
Projektni tim MLEUIM-a je juče održao uvodni sastanak, kojem su prisustvovali svi članovi akademskog tima, prof. Vladimir Savković, prof. Maja Kostić-Mandić, prof. Dražen Cerović, prof. Aneta Spaić, docent Nikola Dožić i asistent na projektu Nikolina Tomović. Nakon nekoliko mjeseci pripreme i prvih ostvarenih rezultata, jučerašnjim sastankom je zvanično otpočelo sprovođenje glavnih aktivnosti koje su predviđene Žan Mone Modulom iz oblasti prava unutrašnjeg tržišta Evropske unije.

Akademski tim je razmatrao dosadašnje rezultate projekta, izradu promotivne brošure za studente, kreiranje posebnog sajta za sve vijesti i materijale u okviru MLEUIM-a ( https://www.mleuim.ucg.ac.me/ ), kao i načine dalje promocije projekta i njegovih rezultata među studentima i akademskom zajednicom. Bilo je riječi i o organizaciji prvih predavanja u okviru nastavnog programa MLEUIM-a i mogućnosti organizovanja gostujućih predavanja šefa Delegacije EU u Crnoj Gori i/ili glavnog pregovarača Crne Gore sa EU na Pravnom fakultetu, kao dijela projektnih aktivnosti. Članovi tima su se, takođe, saglasili o načinu prilagođavanja nastave i konsultacija novim uslovima komunikacije uzrokovanih pandemijom koronavirusa, predviđanjem mehanizama za sprovođenje nastave online putem.

Prva predavanja u okviru MLEUIM-a počeće u februaru, predmetom Pravo unutrašnjeg tržišta EU, koji će predavati prof. Vladimir Savković, kao i predmetom Pravo konkurencije EU, koji će predavati profesor Dražen Cerović.

 

Broj posjeta : 841