Pravni fakultet, 22.02.2021

Održana debata na temu: „OD bi uveo smrtnu kaznu za lice koje je počinilo krivično djelo silovanja"X

Elsa Montenegro je u sudnici Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore održala debatu na temu: „OD bi uveo smrtnu kaznu za lice koje je počinilo krivično djelo silovanja".

Riječ je o vrlo složenoj i osjetljivoj problematici, koja izaziva polarizovana mišljenja, ali koja svakako zavređuje pažnju i o kojoj treba raspravljati. Nažalost, sve ukazuje na to da još uvijek ne postoji razvijena kolektivna svijest o dubini i težini svega onoga što nosi i sam pomen ovog krivičnog djela. 

Argumente u ovoj debati su ukrstili studenti Pravnog fakulteta i studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore.
Interese Vlade su zastupali Slaven Minić i Mia Zeković, a na strani opozicije našle su se Jelena Kavarić i Jovana Minić.

Sudije na današnjoj debati bili su: dekanka Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore gospođa Aneta Spaić,advokat gospodin Draško Đukanović i zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore gospodin Siniša Bjeković.

Prisutni studenti su se nakon završetka debate uključili sa svojim komentarima i predlozima i na taj način proširili i dopunili diskusiju na ovu temu!

Zahvaljujemo se svima na prisustvu i učešću, družimo se uskoro na novim događajima!

Tim Elsa Montenegro

 

Broj posjeta : 354