Pravni fakultet

Projekat ENEMLOS: Održana obuka za rad na novim programima
U ponedjeljak, 26. aprila 2021. godine, održana je obuka za korišćenje novih programa i platformi u radu pravnih klinika Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u okviru kojih će studenti prava sticati praktična znanja i vještine. Pravne klinike će biti osnovane za rad sa tzv. živim klijentima, što podrazumijeva brojne aktivnosti u procesu rada, od prijema klijenta i prvog kontakta do pružanja pravne usluge. Te aktivnosti, a naročito komunikacija između tri najvažnije grupe učesnika u radu klinika - studenata, njihovih mentora i klijenata kao krajnjih beneficijara projekta, moraju biti podržane i upotrebom novih metoda kao što su programi za rad i komunikaciju na daljinu, pogotovo u današnjim okolnostima pandemije izazvane COVID-19 virusom. Nove platforme i programi će pružiti takvu podršku i olakšati rad pravnih klinika.
   U tom cilju, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore organizovao je obuku za korišćenje novim programima u radu pravnih klinika, koja je održana onlajn, posredstvom ZOOM platforme. Obuka je obuhvatila upoznavanje sa brojnim programima koji će se ubuduće koristiti, kao što su BigBlueButtonMOODLE, "pametna tabla", ZOOM. Obuci je prisustvovao veliki broj učesnika projekta ENEMLOS - iz reda akademskog osoblja Pravnog fakulteta, kao i iz reda neakademskih partnera u projektu: Advokatske komore, Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva, Notarske komore, Centra za alternativno rješavanje sporova i Komore javnih izvršitelja.
 
    Projekat ENEMLOS podržan je u okviru Erasmus+ programa Izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. U ovaj projekat uključene su tri eminentne institucije iz EU koje se uspješno bave kliničkim pravnim obrazovanjem: Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Regents Univerzitet u Londonu i Fondacija pravnih klinika Poljske.
Broj posjeta : 148