Uputstvo studentima za prijavljivanje na konkurse studentskih razmjena
Uputstvo studentima za prijavljivanje na konkurse studentskih razmjena

 

 

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Sa ciljem promocije programa međunarodne mobilnosti studenata Pravnog fakulteta i pojednostavljenja procesa odabira odgovarajućeg programa i slanja prijave, u nastavku slijedi kratko univerzalno uputstvo o pojedinim aspektima postupka prijave.

Prilikom prijave za Erasmus+ i slične programe, najprije je potrebno pronaći univerzitete koji prihvataju studente Pravnog fakulteta.

Na sajtu Univerziteta Crne Gore je moguće pronaći sve pozive za određeni semester, na narednom linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6487-erasmus-konkursi

Pored toga, još poziva za programe međunarodne mobilnosti se može pronaći na linkovima u nastavku:

https://mps.gov.me/rubrike/visoko-obrazovanje

https://mps.gov.me/rubrike/medjunarodni-programi-mobilnosti-studenata

https://mps.gov.me/rubrike/stipendije-stranih-vlada

Nakon odabira konkursa čije uslove ispunjavate (fakultet, znanje jezika, nivo studija...), potrebno je pripremiti traženu dokumentaciju, koja je označena u okviru svakog pojedinačnog konkursa.

Neki od nezaobilaznih elemenata prijave su:

 • Potvrda o studiranju (preuzima se u Studentskoj službi fakulteta);
 • Uvjerenje o indeksu uspjeha tokom studija (preuzima se u Studentskoj službi fakulteta); *ove dokumente je obično potrebno prevesti na engleski jezik, a za template verzije na engleskom jeziku se možete obratiti kontaktima navedenim na kraju ovog uputstva;
 • Studenti specijalističkih/master/doktorskih studija prilažu i kopiju svoje posljednje diplome;
 • Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu fakultetima, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt univerziteta za koji se prijavljuju, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet;
 • Dokaz o znanju stranog jezika. Dodatno se boduju sertifikati:

Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE; Francuski jezik: Delf/Dalf; Njemački jezik: Goethe sertifikat; Španski jezik: Dele; Italijanski jezik: Cils, Celi;

 • CV u Europass formatu na engleskom jeziku. Link putem kojeg možete napraviti Europass: https://europa.eu/europass/en ;
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku;
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (diplome i potvrde sa međunarodnih studentskih skupova, aktivnosti studentskih organizacija, stručnih usavršavanja, pohađanja ljetnjih škola, volontiranja…);
 • Kopiju pasoša i izjavu o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti prilažu svi studenti kandidati;
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti i motivaciono pismo moraju biti i potpisani od strane studenta kandidata;
 • Pismo preporuke, potpisano od strane profesora;
 • Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom, potrebno je da dostavi potvrdu ili sa time upozna prodekana za međunarodnu saradnju prilikom apliciranja.

Nakon pripreme tražene dokumentacije, istu je potrebno odštampati i zatim, redom kojim je nabrojana u konkursu, skenirati u jednom PDF fajlu. Taj PDF fajl se zatim šalje prodekanu za međunarodnu saradnju do datuma naznačenog na konkretnom konkursu.

Pored toga, u zavisnosti od prijavnih uslova svakog pojedinačnog konkursa, student može biti u obavezi da prijavnu dokumentaciju dostavi i u štampanoj verziji, na adresu označenu u konkretnom konkursu.

Za razjašnjenje eventualnih pitanja i nedoumica, zainteresovani kandidati se mogu obratiti kontaktima navedenim u nastavku:

Nikolina Tomović, saradnica u nastavi nikolinat@ucg.ac.me

Marko Vukčević, studentski predstavnik markovukcevic17@gmail.com

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.