Pravni fakultet

Studentska anketa - 24.05.2021
Poštovani studenti,

u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju sprovodimo studentsko vrednovanje nastave, za studijsku 2020/21. godinu.

Molimo Vas da pristupite popunjavanju ankete na portalu  http://anketa.cis.ac.me/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAnketa%2fStart.aspx  za sve predmete koje ste prijavili u ovoj studijskoj godini.

Popunjavanje ankete će biti omogućeno do 31. maja 2021. godine, u terminu od 10 do 13 sata svakog radnog dana u holu Pravnog fakulteta. Pristupni kod za popunjavanje ankete možete dobiti putem maila od vaših studentskih predstavnika.

Takođe, na prvim završnim ispitima zakazanim za 31. maj u saradnji sa studentskim predstavnicima prodekan za nastavu će dijeliti pristupne kodove.

Nadamo se da ćete se odazvati u što većem broju kako bi i ove godine uspješno sproveli studentsko vrednovanje nastave.

Uprava fakulteta

Broj posjeta : 598