Pravni fakultet

Posjeta Pravnom fakultetu u Zagrebu
Delegacija nastavnika Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i predstavnika neakademskih partnera u projektu ENEMLOS bila je u posjeti Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u periodu od 19. do 23. oktobra 2021. godine. Pravni fakultet u Zagrebu je, kao eminentna akademska institucija koja se dugi niz godina uspješno bavi kliničkim pravnim obrazovanjem, jedan od partnera  u projektu ENEMLOS. Domaćin i organizator edukacije o kliničkom pravnom obrazovanju bila je Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu koja, počevši od 2010. godine, generacijama studenata omogućava praktično pravno obrazovanje kroz rad sa tzv. živim klijentima, kojima se pruža besplatna pravna pomoć. Podsjetićemo da su u decembru prethodne godine profesori, saradnici i studenti kliničari angažovani na Pravnoj klinici organizovali i uspješno sproveli trodnevnu onlajn obuku za partnere iz Crne Gore, tokom koje su iscrpno prezentovali uspostavljanje i funkcionisanje zagrebačke Pravne klinike i prenijeli svoja znanja i iskustva, pa je ova posjeta bila izuzetna prilika da se upotpune znanja stečena na obuci kroz  neposredan uvid u rad Klinike.

Prvog dana posjete upriličen je prijem crnogorske delegacije na Pravnom fakultetu, koju su ugostili prof. dr Alan Uzelac, rukovodilac Klinike, saradnik dr Juraj Brozović, kao i prodekanka Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. dr Mirela Krešić. Tokom narednih dana posjete delegacija je bila u prilici da boravi na Pravnoj klinici i neposredno prati rad studenata kliničara sa klijentima kojima je potrebna pravna pomoć i stekne uvid u cjelokupno funkcionisanje klinike. Pored neposrednog praćenja rada u toku dežurstava na Klinici, tokom kojih su klijenti primani i intervjuisani, delegati su imali priliku da obiđu prostorije Klinike kao i da razgovaraju sa studentima kliničarima i dobiju dodatna pojašnjenja. Delegati su se još jednom sastali sa rukovodiocima prof. Uzelcem i dr Brozovićem, kako bi sumirali utiske sa dežurstava u Klinici i razmijenili mišljenja. Tokom ovog sastanka posjeta je sa obije strane ocijenjena kao izuzetno uspješna i značajna za dalju implementaciju projekta te, u konačnom, uspostavljanje i uspješno funkcionisanje klinika na Pravnom fakultetu UCG kao krajnji cilj projekta ENEMLOS.

 

Image

 

Image

Broj posjeta : 79

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.