Pravni fakultet

Upis na specijalisticke studije II upisni rok
O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

UPIS STUDENATA KOJI SU PRIMLJENI  NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE OBAVIĆE  SE 29. OKTOBRA  2021. GODINE NA ŠALTERIMA STUDENTSKE SLUŽBE

od 11.00 do 13:00 ČASOVA

  Studenti su dužni  priložiti:

  • INDEKS (prva strana čitko popunjena)
  • DVIJE FOTOGRAFIJE (jednu zalijepiti u indeksu)
  • PRIJAVNI LIST (nabavlja se u knjižari)
  • UPLATNICU na odgovarajući iznos
  • Prijavni list sa listom izbornih predmeta (dobija se na šalteru)

 

         Studenti školarinu mogu da uplate u 6 rata, od kojih se prva uplaćuje prilikom upisa i iznosi minimum jednu šestinu (85 Eura) za studente sa studijskog programa „Pravne nauke“, a za studente sa studijskog programa „Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta“ prva rata iznosi 150€. Uplate se vrše na žiro račun Pravnog fakulteta 510-140-08.

 

Broj posjeta : 80

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.