Počela predavanja na drugoj godini Jean Monnet modula iz prava unutrašnjeg tržišta EU u okviru projekta MLEUIM
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Studenti dvogodišnjih master studija na Poslovnopravnom smjeru i ove godine slušaju predavanja u okviru Jean Monnet Module in Law of the EU Internal Market - MLEUIM projekta, uključujući predavanja koja se odnose na interakciju odredbi Ugovora o funkcionisanju Evropske unije kojima se garantuju četiri osnovne slobode unutrašnjeg tržišta sa pravom zaštite životne sredine EU, Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima , kao i pravilima zaštite potrošača u pravu unutrašnjeg tržišta.

Studenti su u okviru Poslovnopravne klinike imali priliku da slušaju o balansiranju osnovnih prava i osnovnih sloboda, ali i priliku da zađu u dileme sukoba nadležnosti Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde. U okviru Prava zaštite potrošača je bilo riječi o osnovnim principima prava EU o zaštiti potrošača, bezbjednosti proizvoda i odgovornosti proizvođača, kao i modalitetima zaštite potrošača od nepoštenih ugovornih uslova i nepoštenih poslovnih praksi. Predavanja u okviru zaštite životne sredine otvorila su pitanja poput procedura izrade i donošenja politika životne sredine i strateških procjena uticaja na životnu sredinu, a tek će se posebno obrađivati teme održivog razvoja, ekološke odgovornosti i učešća javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini.

Budući da u toku ove akademske godine studenti dvogodišnjih master studija pišu master rad, neki od njih su već otpočeli proces odabira i definisanja tema uz konsultacije sa svojim profesorima/mentorima iz Jean Monnet modula.

U okviru projekta MLEUIM je predviđena izrada najmanje deset master teza sa temama koje se direktno odnose na pravo unutrašnjeg tržišta EU i prvi radovi studenata se očekuju do kraja jula 2022. godine. Radovi će biti objavljeni na sajtu MLEUIM-a, u saradnji sa autorima/kama.

Projekat je podržan u okviru Jean Monnet Programa, pod okriljem programa Erasmus+ Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) i trajaće tri godine. Više o projektu MLEUIM možete pronaći na sajtu https://www.mleuim.ucg.ac.me/Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.