Projekat ENEMLOS: O edukaciji studenata uz pomoć predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore

11.07.2022


Projekat ENEMLOS: O edukaciji studenata uz pomoć predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore

Dekanka Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Aneta Spaić, kao dio delegacije projekta ENEMLOS, sastala se sa vršiocem dužnosti vrhovnog državnog tužioca Majom Jovanović radi razmatranja aktivnosti na jednom od najvećih projekata Pravnog fakulteta UCG, na kojem je VDT jedan od partnera. U okviru ovog projekta,  nedavno su počele sa radom Pravne klinke za pružanje besplatne pravne pomoći klijentima, koji pripadaju tkz. ranjivim grupama.

U svim situacijama gdje osoba ili više njih (ranjiva grupa, npr. žrtve porodičnog nasilja, siromašni, izbjeglice, azilanti, djeca…) traže pravni savjet, pravna klinika obezbijeđuje klijentu studenta koji će raditi uz pomoć praktičara i nastavnika i pružiti mu adekvatan besplatan pravni savjet. U radu sa studentima u pružanju savjeta, pored akademskog osoblja rade i praktičari - sudije, advokati, tužioci, notari, javni izvršitelji i posrednici.

Na sastanku, na kojem je bio i savjetnik u Vrhovnom tužilaštvu Miljan Vlaović, projektna koordinatorka prof. dr Biljana Đuričin i član projektnog tima doc. dr Nikola Dožić, dogovorene su naredne aktivnosti na Erasmus+ projektu - ENEMLOS - „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja

Poseban osvrt je bio na angažovanju tužilaca u narednom periodu i kreiranju agende za njihovo učešće povodom interesantnih tema sa kojima će se predstaviti studentima.

Ovaj projekat je podržan u okviru programa Erasmus+ izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. Projekat će trajati tri godine. U Projekat uključene su tri eminentene institucije iz EU koje se uspješno bave kliničkim pravnim obrazovanjem, posebno radom sa tkz. živim klijentima: Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Regent Univerzitet u Londonu i Univerzitetski centar za pravne klinike u Varšavi, sa najboljom edukacijom i praksom u oblasti kliničko-pravnog obrazovanja u zemljama EU i USA.

Broj posjeta : 304

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.