Konačna rang lista za upis (drugi upisni rok 2022/23) i obavještenje o upisu- 25.07.2022 10:58

25.07.2022


OBAVJEŠTENJE O UPISU NA PRVU GODINU STUDIJA
PRAVNOG FAKULTETA ZA STUDIJSKU 2022/2023. GODINU

U prilogu je konačna rang lista za upis na prvu godinu studija Pravnog fakulteta u studijskoj 2022/2023 godini, u drugom upisnom roku.

Upis kandidata, koji su stekli pravo upisa nakon objavljivanja konačne rang liste, vršiće se  25. i 26. jula. 2022. godine od 9 do 13 sati, na šalteru studentske službe.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

  • originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole
  • ovjerena kopija diplome “Luča”
  • kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • indeks sa popunjenom prvom stranom
  • dvije identične fotografije (format za indeks)
  • jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari).

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da upis obave zaključno sa 26.07.2022. godine, do 13 sati.

Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Dokumenti

Broj posjeta : 493

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.