Pravni fakultet, 13.03.2018

Tim Pravnog fakulteta među pet najboljih u svijetuTim Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji je oformila studentska organizacija ADAMAS, plasirao se među 5 najboljih univerziteta na svjetskom takmičenju u poznavanju privrednog prava i ljudskih prava u Londonu U finalu ovog prestižnog međunarodnog takmičenja studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore osvojili su 5. mjesto u ukupnom plasmanu na svjetskom nivou, odnosno prvo mjesto u konkurenciji evropskih zemalja, ostaviviši iza sebe predstavnike Velike Britanije, čime su pokazali da studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore spadaju u red najboljih mladih pravnika svijeta.

Na osnovu zadatog hipotetičkog slučaja, na temu kršenja privrednog prava i ljudskih prava, Stefan Đurović, Ana Vukčević, Simona Jovanović i Marija Vesković pisali su podneske, a potom su slučaj usmeno izlagali. Kroz simulaciju arbitraže crnogorski predstavnici su imali priliku da pokažu svoje znanje o predmetnom slučaju, pravničke vještine i poznavanje zakonodavne regulative prilikom zastupanja lica čija su prava povrijeđena. Priroda ovogodišnjeg pravnog problema je pored poznavanja privrednog prava i ljudskih prava, od takmičara zahtijevala vladanje još nekim pravnim disciplinama, poput: građanskim pravom, radnim pravom, obligacionim pravom, međunarodnim pravom, pravom Ujedinjenih nacija, pravom EU i praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Na takmičenju je ove godine učestvovalo 278 univerziteta iz cijelog svijeta, a crnogorski tim u Londonu je imao podršku rukovodstva trenera tima – Nine Radović, advokatice, Marije Stojanović, advokatskog pripravnika, Katarine Bošković, rukovodioca takmičenja i članice prošlogodišnjeg pobjedničkog tima, i Jasne Velimirović, advokatskog pripravnika. Značajnu pomoć i podršku u pripremi studenata pružio je i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof. dr Velimir Rakočević.

Crnogorski predstavnici su se potrudili da predstave Pravni fakultet i Crnu Goru u najboljem svijetlu, i vrate se obogaćeni za još jedno veliko iskustvo koje će na najbolji način iskoristiti u svom budućem usavršavanju, kao i u donošenju novih prilika i mogućnosti za druge studente i mlade pravnike u Crnoj Gori.