UNAPREDJENJE SIGURNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI - CRNA GORA I JAČANJE KOLEKTIVNOG SISTEMA BEZBJEDNOSTI


 
Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore dana 29.03.2017. godine  održana je naučno-stručna konferencija pod nazivom "UNAPREĐENJE STABILNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI - CRNA GORA I JAČANJE KOLEKTIVNOG SISTEMA BEZBJEDNOSTI. Na konferenciji su  učestvovali dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Velimir Rakočević,  ministar odbrane u Vladi Crne Gore  mr Predrag Bošković, ambasadorka Maryse Daviet, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, ambasador  Slovenije Mitja Močnik, sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost dr Veselin Veljović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Nacionalni koordinator za NATO mr Dragan Pejanović, prof. dr Ranko Mujović, šef katedre za međunarodnio pravo Pravnog fakuleta Univerziteta Crne Gore,  Aleksandar Dedović, direktor ALFA centra, dr Savo Kentera rukovodilac Atlantskog saveza u Crnoj Gori, prof. dr Olivera Injac, Pravni fakulteta Univerziteta Donja Gorica, prof. dr Darko Trifunović, Fakultet bezbjednosti, Univerziteta u Beogradu, prof. dr Aleksandar B. Ivanović, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, prof. dr Aleksandar R. Ivanović, INternacionalni univerzitet, Ivan Vukčević, Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore, Aleksa Delibašić, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Jakša Vuković, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Aldijana Kajević, Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore, Jelena Tomašević, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i Radovan Nikolić, Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore. Voditeljke konferencije su bile Ksenija Korać i Sanja Raković, odlične studentkinje III godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
 
Na konferenciji je analizirana kompleksnost bezbjednosnih izazova sa kojima se suočava savremena civilizacija i ukazano na neophodnost integrisanog i sveobuhvatnog pristupa u upravljanju rizicima, izazovima i prijetnjama u ovaj oblasti. Učesnici konferencije su u fokusa razmatranja pored euroatlantskih integracija Crne Gore, tretirali i pitanja međunarodnog terorizma, vjerskog ekstremizma, radikalizma, transnacionalnog organizovanog kriminaliteta, migrantske krize, bezbjednosti granica, bezbjednosti životne sredine i druga važna pitanja bezbjednosti. Zaključeno je da sistem kolektivne bezbjednosti i jačanje integracionih procesa u Evropskoj uniji utiču na stabilizovanje mira i bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi..
 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.