Sporazum o saradnji sa Advokatskom komorom Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
 
 
Dana 7. aprila Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore   potpisao je sporazum o saradnji sa Advokatskom komorom Crne Gore. .Sporazum su potpisali dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore , prof. dr Velimir Rakočević i predsjednik Advokatske komore, advokat Zdravko Beogović.  „Cilj memorandum je  razvoj, podržavanje i unapređivanje saradnje između njegovih učesnika iz oblasti pravnog obrazovanja, koji ce zajednički podsticati širenje teorijskih stavova kroz praktičnu nastavu povezujući ovim aktom sudsku praksu i pravnu nauku.Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i Advokatska komora Crne Gore ovim ugovorom su se obavezali da će zajednički:
- sistematski podsticati širenje teorijskih stavova kroz praktičnu nastavu i obavljanje stručne prakse 
- doprinositi unapređivanju crnogorske legislative u skladu sa evropskim standardima;
- promovisati evropsko i uporedna prava;
- podsticati razvijanje i primjenu normi profesionalne etike i uspostavljanje mehanizama primjene etičkih normi;
- zajednički realizovati projekate, predavanja, seminare, radionice, okrugle stolove, naučne skupove;
- koordinirati i stalno razmjenjivati informacije koje su bitne za efikasno prožimanje teorijskog i praktičnog;
- sarađivati sa stručnim i profesionalnim organizacijama koje učestvuju u reformskim procesima i zalagati se za njihovo pokretanje;
- podsticati zajedničku izdavačku djelatnost;
- učestvovati u radu stručnih komisija;
- doprinositi ciljevima koji su u funkciji unapređenja odnosa između dvije institucije.
 
Advokatska komora će preko svojih advokata učestvovati u radu praktičnog oblika nastavne aktivnosti. Pri tom će se studentima naročito tumačiti iskustva iz:
 
- krivičnog, parničnog, vanparničnog, izvršnog, upravnog i drugih postupaka u kojima učestvuju;
- postupanja pri davanju pravnih savjeta i mišljenja;
- postupanja pri sastavljanju tužbi, žalbi, molbi, predstavki i drugih podnesaka;
- postupanja pri sastavljanju ugovora, testamenata, izjava, opštih i pojedinačnih akata;
- postupanja kod zastupanja i odbrane fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima, privrednim društvima i drugim pravnim licima;
- postupanja kod zastupanja fizičkih i pravnih lica u njihovim pravnim poslovima;
- postupanja pri obavljanju drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun fizičkih ili pravnih lica, na osnovu kojih ta lica ostvaruju neko pravo.
 
U cilju ostvarenja ovih aktivnosti Advokatska komora će organizovati edukaciju studenata kod advokata, u zajedničkim advokatskim kancelarijama i/ili advokatskim ortačkim društvima.
 
Advokatska komora će svake godine na Dan Fakulteta ( 27 oktobra ), na svečanosti organizovanoj tim povodom, uručiti nagradu diplomiranom studentu koji je u toj godini ( do 10. decembra ) osnovne studije završio sa najvećom prosječnom ocjenom.
Ako više studenata ima istu prosječnu ocjenu, prednost se daje onom studentu koji je prvi diplomirao.
Dekan Fakulteta će u pisanoj formi obavijestiti Advokatsku komoru najmanje 15 dana prije uručenja nagrade o tome ko je najbolji student.
Nagrada se sastoji iz priznanja i novčanog iznosa koji odredi nadležni organ Komore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.