Pravni fakultet, 21.08.2019

Septembarski ispitni rok - terminiSeptembarski rok - raspored ispita

 

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2018/19

Prijava ispita za septembarski ispitni rok će se obaviti u terminima od 05. jula do 12 jula 2019. godine, na šalterima Studentske službe od 11:00h do 13:00h Pravnog fakulteta UCG.

Studenti mogu prijaviti predmete, od prijavljenih predmeta na početku studijske 2018/19 godine.

Uz popunjenu prijavu studenti su dužni dostaviti dokaz o uplati nadoknade za ispite koje prijavljuju uz jedinstvenu šifru studenta.

Visina nadoknade iznosi 5,00 € za svaki prijavljeni ispit.

Uplatu izvršiti na žiro račun Pravnog fakulteta 510-140-08 sa naznakom za septembarski ispitni rok.

Studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze (školarina), neće moći prijaviti ispite za septembarski ispitni rok.

Dokumenti

Broj posjeta : 3656