Pravni fakultet

OBILJEŽEN DAN PRAVNOG FAKULTETA
Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore obilježio je 44 godine obrazovne misije ove institucije dodjelom nagrada najboljim studentima u prisustvu velikog broja visokih zvanica, zaposlenih i studenata.
Na dodjeli nagrada, studentima su visoki zvanicnici porucili da su oni buducnost crnogorskog pravosuda, a nagrade su urucili rektorka prof. Radmila Vojvodic, ministar prosvjete Damir Šehovic, vrhovni državni tužilac Ivica Stankovic, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnic, gradonacelnik Bijelog Polja Aleksandar Žuric, predsjednik Advokatske komore Zdravko Begovic, pomocnik direktora Uprave policije Nikola Janjuševic, predsjednik Osnovnog suda Podgorica Zoran Radovic, predsjednica Ustavnog suda Desanka Lopicic i prof. dr Nevenka Bogojevic Glušcevic.
Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Velimir Rakocevic je rekao da, na putu Crne Gore ka evropskim integracijama, Pravni fakultet UCG želi da bude aktivni cinilac izgradnje harmonizovanog prava sa pravom EU, demokratske države koja poštuje ljudska prava, vladavinu prava i vrijednosti medunardnog pravnog poretka.
Dekan je ukazao na veliki iskorak koji je napravljen ove godine usvajanjem novog studijskog programa Pravnog fakulteta i reformu koja je dovela do znacajnog podizanja kvaliteta studija što podrazumijeva petogodišnje pravnicko obrazovanje u cjelosti uskladeno sa najprestižnijim pravnim fakultetima u svijetu. Uz znacajni udio prakticne nastave, reforma ce garantovati da svaki diplomac Pravnog fakulteta bude mjera kvaliteta i dati mu mogucnost da odmah nakon diplomiranja može obavljati najsloženije pravne poslove.
On je naglasio da je ponosan na sva imena studenata koja su postala obilježje prestižnh evropskih i svjetskih univerziteta, i u oblasti prava su u samom svjetskom vrhu, a uz cije su pravne opuse odrastale i danas sazrijevaju mlade generacije.
Nagradeni studenti Pravnog fakulteta u Bijelom Polju su Marija Vujicic, Velibor Kovacevic i Zorka Cetkovic, dok su nagradeni studenti Pravnog fakulteta, odsjeka Bezbjednost i kriminalistika, u Podgorici Aleksandra Bigovic, Jelena Ojdanic, Stefan Savic, Andrija Vujovic. Najbolji studenti II godine prava su Milica Jovovic, Milena Radonjic, Vesna Radovic i Filip Vukovic, III godine prava Ana Pavlovic, Ivana Šiljegovic, Ksenija Korac, Sanja Rakovic, Miloš Rajkovic, Luka Veljovic, specijalistickih studija prava Luka Dabovic i Marko Mišnic.
Najbolji diplomirani student kriminalistike je Aleksandar Boškovic, dok je najbolji diplomirani student prava Danilo Vujanovic.
Nagrade su dobili predstavnici institucija koji su dali doprinos u realizaciji strucne prakse za studente Pravnog fakulteta.
U cast dana fakulteta studenti su izveli prigodan program.