Pravni fakultet, 23.09.2019

Upis studenata koji su primljeni na postdiplomske specijalističke studije  O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

UPIS STUDENATA KOJI SU PRIMLJENI  NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE OBAVIĆE  SE 24. SEPTEMBRA  2019. GODINE NA ŠALTERIMA STUDENTSKE SLUŽBE OD 9 do 14 ČASOVA

 

  Studenti su dužni  priložiti:

  • INDEKS
  • DVIJE FOTOGRAFIJE (jednu zalijepiti u indeksu)
  • DVA PRIJAVNA LISTA ( nabavljaju se u knjižari)
  • UPLATNICU na odgovarajući iznos ( za samofinansirajuće studente) 
  • Prijavni list sa listom izbornih predmeta (dobija se na šalteru)

         Studenti koji su stekli pravo upisa kao samofinansirajući školarinu mogu da uplate u više rata, od kojih se prva uplaćuje prilikom upisa i iznosi 125€ za studente sa studijskog programa „Pravne nauke“, a za studente sa studijskog programa „Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta“ prva rata iznosi 250€. Uplate se vrše na žiro račun Pravnog fakulteta 510-140-08.

Napomena:

Prilikom predaje gore navedene dokumentacije na šalterima studentske službe, studentima će se dodjeljivati jedinstveni kodovi, koje je neophodno unijeti na uplatnici (jedinstveni kodovi se unose u rubrici uplatnice “poziv na broj odobrenja”), kako bi studenti mogli da izvrše uplatu na odgovarajućem iznosu.

                                                                                             

                                                                                                                         Studentska služba

 

Broj posjeta : 1055