Pravni fakultet, 16.07.2020

TERMINI ODBRANE SPECIJALISTIČKIH RADOVATERMINI ODBRANE SPECIJALISTIČKIH RADOVA

ODDBRANA SPECIJALISTIČKIH RADOVA KOD MENTORA PROF.DR DRAŽENA CEROVIĆA ODRŽAĆE SE 23. 07.2020. U 12H

KOMISIJA ZA ODBRANU                                 

1.PROF.DR LJILJANA JOKIĆ,MENTOR

2.PROF.DR RANKO MUJOVIĆ,ČLAN

3.PROF.DR GORDANA PAOVIĆ JEKNIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   20.07.2020. U 9H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU                                 

1.DOC.DR DARKO RADULOVIĆ, MENTOR

2.PROF.DR DRAGO RADULOVIĆ, ČLAN

3.PROF.DR VELIMIR RAKOČEVIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   20.07.2020. U 9H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU                                 

1.PROF.DR BILJANA ĐURIČIN, MENTOR

2.PROF.DR DRAGO RADULOVIĆ, ČLAN

3.PROF.DR LJILJANA JOKIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   20.07.2020. U 10H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU                                 

1.PROF.DR NEVENKA BOGOJEVIĆ GLUŠČEVIĆ, MENTOR

2.DOC.DR PETAR ŠTURANOVIĆ, ČLAN

3.DOC.DR NIKOLA DOŽIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   20.07.2020. U 12H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU                                 

1.PROF.DR DRAGO RADULOVIĆ, MENTOR

2.PROF.DR VELIMIR RAKOČEVIĆ, ČLAN

3.DOC.DR DARKO RADULOVIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   21.07.2020. U 8H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU                                 

1.PROF.DR SNEŽANA MILADINOVIĆ, MENTOR

2.DOC.DR LJILJANA KADIĆ, ČLAN

3.DOC.DR DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   21.07.2020. U 8H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU                                 

1.DOC.DR LJILJANA KADIĆ, MENTOR

2.DOC.DR PROF.DR SNEŽANA MILADINOVIĆ, ČLAN

3.DOC.DR DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   21.07.2020. U 8H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU                     

  1. DOC.DR DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ, MENTOR

2.PROF.DR SNEŽANA MILADINOVIĆ, ČLAN

3.DOC.DR LJILJANA KADIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   21.07.2020. U 8H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU                                 

1.PROF.DR MILAN MARKOVIĆ, MENTOR

2.PROF.DR NEBOJŠA VUČINIĆ, ČLAN

3.DOC.DR DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   21.07.2020. U 8H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU                                 

1.PROF.DR RANKO MUJOVIĆ, MENTOR

2.PROF.DR LJILJANA JOKIĆ, ČLAN

3.PROF.DR MILAN MARKOVIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   22.07.2020. U 16H

 

 

 

KOMISIJA ZA ODBRANU                                 

1.PROF.DR VLADIMIR SAVKOVIĆ, MENTOR

2.PROF.DR GORDANA PAOVIĆ JEKNIĆ, ČLAN

3.PROF.DR ANETA SPAIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   23.07.2020. U 10H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU                                 

1.PROF.DR ANETA SPAIĆ, MENTOR

2.PROF.DR GORDANA PAOVIĆ JEKNIĆ, ČLAN

3.PROF.DR VLADIMIR SAVKOVIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   23.07.2020. U 11H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU          KRIVIČNO PRAVNI                   

1.PROF.DR VELIMIR RAKOČEVIĆ, MENTOR

2.PROF.DR DRAGO RADULOVIĆ, ČLAN

3.DOC.DR DARKO RADULOVIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   23.07.2020. U 8H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU          KRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETA                       

1.PROF.DR VELIMIR RAKOČEVIĆ, MENTOR

2.PROF.DR DRAGO RADULOVIĆ, ČLAN

3.PROF.DR ALEKSANDAR IVANOVIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   24.07.2020. U 8H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU          KRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETA                       

1.PROF.DR ALEKSANDAR IVANOVIĆ, MENTOR

2.PROF.DR DRAGO RADULOVIĆ, ČLAN

3.PROF.DR VELIMIR RAKOČEVIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   24.07.2020. U 8H

 

KOMISIJA ZA ODBRANU                                             

1.PROF.DR NEBOJŠA VUČINIĆ, MENTOR

2.PROF.DR MILAN MARKOVIĆ, ČLAN

3.DOC.DR PETAR ŠTURANOVIĆ,ČLAN

DATUM ODBRANE   24.07.2020. U 12H

 

Broj posjeta : 2164