Pravni fakultet, 09.10.2020

Upis na jednogodišnje Master studije za studijsku 2020/21O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

UPIS STUDENATA KOJI SU PRIMLJENI  NA JEDNOGODIŠNJE MASTER STUDIJE ZA STUDIJSKU 2020/21 GODINU (MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER) OBAVIĆE  SE U SUBOTU 10. OKTOBRA 2020. GODINE OD 08 DO 13 ČASOVA

NA ŠALTERIMA SLUŽBE ZA STUDENTSKA PITANJA

(Konačna rang lista) 

  Studenti su dužni  priložiti:

  • INDEKS (čitko popunjena prva strana indeksa)
  • DVIJE FOTOGRAFIJE (jednu fotografiju zalijepiti u indeksu, drugu priložiti uz prijavni list)
  • JEDAN PRIJAVNI LIS (kupuje se u knjižari)
  • UPLATNICU na odgovarajući iznos
  • ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PLAĆANJA U RATAMA (ukoliko se student odluči na plaćanje školarine u ratama-dobija se na šalteru)

   

 Studenti utvrđenu školarinu za studijsku 2020/21 godinu u iznosu od 1500€ (750€ po semestru) mogu da uplate u četiri rate, od kojih se prva uplaćuje prilikom upisa i iznosi najmanje 375€.

 

Uplate se vrše na žiro račun Pravnog fakulteta 510-140-08.

                                                                                 

                                                  Služba za studentska pitanja

Dokumenti

Broj posjeta : 1513