Pravni fakultet

Raspored ispita u ljetnjem semestru - Pravne nauke - Podgorica - 17.05.2021 09:50
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE

RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA U LJETNJEM SEMESTRU 2020/2021 GODINE

 

I godina

 

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

 

Radno pravo

31. maj od 8:00 - 11:00

21. jun od 8:00 - 11:00

 

Ustavno pravo

04. jun od 8:00 - 11:00

25. jun od 8:00 - 11:00

 

Osnovi prava Evropske unije

10. jun od 8:00 - 11:00

8. jul od 8:00 - 11:00

 

Uvod u građansko pravo

17. jun od 8:00 - 10:00

1. jul od 8:00 - 10:00

 

Napomena: Za ispite koji se održavaju u pismenoj formi predmetni nastavnik će objaviti raspored studenata po grupama

 

II godina

 

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

 

Finansijsko pravo

31. maj od 11:00 – 13:00

25. jun od 11:00 – 13:00

 

Upravno pravo

11. jun od 11:00 - 13:00

2. jul od 11:00 - 13:00

 

Krivično pravo (posebni dio)

7. jun u 8:00

7. jul u 8:00

 

Obligaciono pravo

18. i 19. jun u 8:00

29. i 30. jun u 8:00

 

Kompanijsko pravo

2. jun od 8:00 - 10:00

16. jun od 8:00 - 10:00

 

Napomena: Za ispite koji se održavaju u pismenoj formi predmetni nastavnik će objaviti raspored studenata po grupama

 

                   III godina – Modul - Privatnopravni

 

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

 

Pomorsko pravo 

31. maj u 11:00

18. jun u 10:00

 

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

4. jun u 8:00 (kabinet)

28. jun u 8:00 (kabinet)

 

Međunarodno poslovno pravo

26. jun u 9:00

8. jul u 11:00

 

Notarsko pravo

9. jun u 8:00

23. jun u 8:00

 

Napomena: Za ispite koji se održavaju u pismenoj formi predmetni nastavnik će objaviti raspored studenata po grupama

 

III godina – Modul – Javnopravni

 

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

 

Krivično izvršno pravo

16. jun u 13:00

5. jul u 13:00

 

Međunarodno pravo ljudskih prava

7. jun u 11:00

25. jun u 13:00

 

Kriminalistika

11. jun u 8 h

1. jul u 8 h

 

Međunarodne organizacije

2. jun u 16:00

21. jun u 16:00

 

Napomena: Za ispite koji se održavaju u pismenoj formi predmetni nastavnik će objaviti raspored studenata po grupama

 

 

Predmeti po nastavnom planu prije 2017

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

Osnovni sociologije i sociologija prava

17. jun u 14:00

30. jun u 14:00

Engleski jezik II

8. jun u 16:00                          25. jun u 16:00 

Ekonomska politika

1. jun u 11:00

15. jun u 11:00

Stvarno pravo

17.  jun u 10:00

1. jul u 10:00

Poslovi robnog prometa

1. jun u 8:00

15. jun u 8:00

Međunarodno privatno pravo

16. jun u 9:00 sala 4

30. jun u 9:00 sala 4

Građansko procesno pravo

31. maj  u 10:00 (kabinet)

11. jun u 10:00 (kabinet)

 Napomena: Za ispite koji se održavaju u pismenoj formi predmetni nastavnik će objaviti raspored studenata po grupama

Broj posjeta : 1429

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.