Pravni fakultet

Raspored ispita u ljetnjem semestru - Pravne nauke - Odjeljenje u Bijelom Polju - 17.05.2021 10:11
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE - ODJELJENJE U BIJELOM POLJU

RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA U LJETNJEM SEMESTRU 2020/2021 GODINE

 

I godina

 

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

 

Radno pravo

4. jun u 10:00

24. jun u 10:00

 

Ustavno pravo

14. jun u 10:00

2. jul u 10:00

 

Osnovi prava Evropske unije

--------

------

 

Uvod u građansko pravo

7. jun u 10:00

28. jun u 10:00

 

 

 

 

 

 

         

 

II godina

 

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

 

Finansijsko pravo

4. jun u 10:00

24. jun u 10:00

 

Upravno pravo

9. jun u 10:00

7. jul u 10:00

 

Krivično pravo (posebni dio)

31. maj u 10:00

21. jun u 10:00

 

Obligaciono pravo

17. jun u 10:00

28. jun u 10:00

 

Kompanijsko pravo

14. jun u 10:00

2. jul u 10:00

 

 

 

                   III godina – Modul - Privatnopravni

 

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

 

Pomorsko pravo 

14. jun u 10:00

2. jul u 10:00

 

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

7. jun u 10:00

28. jun u 10:00

 

Međunarodno poslovno pravo

--------

--------

 

Notarsko pravo

4. jun u 10:00

7. jul u 10:00

 

 

 

III godina – Modul – Javnopravni

 

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

 

Krivično izvršno pravo

26. maj u 10:00

9. jun u 10:00

 

Međunarodno pravo ljudskih prava

----------

---------

 

Kriminalistika

31. maj u 10:00

21. jun u 10:00

 

Međunarodne organizacije

----------

---------

 

 

 

Predmeti po nastavnom planu prije 2017

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

Poslovi robnog prometa

14. jun u 10:00

2. jul u 10:00

Međunarodno privatno pravo

3. jun u 12:00

30. jun u 12:00

Građansko procesno pravo

31. maj  u 12:00

11. jun u 12:00

 

Broj posjeta : 398

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.