Pravni fakultet

O B A V J E Š T E NJ E  - Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije mogu se pregledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja
O B A V J E Š T E NJ E 

 Doktorska disertacija doktorantkinje Aleksandre Jovanović pod nazivom “Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi“, i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, stavljaju se na uvid javnosti. 

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija u sastavu:  

    1. Prof. dr Dragan Jovašević - predsjednik, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu; 

     2. Prof. dr Božidar Banović - mentor, redovni profesor na Fakultetu bezbjednosti Univerziteta u Beogradu; 

  1. Doc. dr Darko Radulović- član, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. 

Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije mogu se pregledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta. 

 

Broj posjeta : 104

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.