Raspored kolokvijuma na Osnovnim studijama PF-PG i PF-BP, BIK- 08.03.2023 14:50
RASPORED KOLOKVIJUMA NA OSNOVNIM STUDIJAMA

 

 

 

Kolokvijum

Popravni kolokvijum

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

03.04.

24.04.

PRAVO EVROPSKE UNIJE

21.03.

18.04.

RADNO PRAVO

29.03.

12.04.

USTAVNO PRAVO

6.04.

21.04.

OSNOVI EKONOMSKE POLITIKE*      

27.03.

10.04.

OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA*

23.03.

27.04.

        

 

 

Kolokvijum

Popravni kolokvijum

OBLIGACIONO  PRAVO

03.04.

24.04.

FINANSIJSKO  PRAVO

18.04.

16.05.

KOMPANIJSKO PRAVO

12.04.

10.05.

KRIVIČNO PRAVO (POSEBNI DIO)

27.04.

11.05.

UPRAVNO PRAVO

24.03.

7.04.

ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I*

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

STVARNO PRAVO*

03.04.

24.04.

 

 

 

Kolokvijum

Popravni kolokvijum

POMORSKO PRAVO

20.03. i 03.04.

08.05.

AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE

28.03.

11.04.

MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

20.04.

04.05.

NOTARSKO PRAVO

12.04.

26.04.

KRIMINALISTIKA

03.05.

17.05.

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

18.04.

09.05.

KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

28.04.

12.05.

MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA

13.03.

27.03.

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO*[1]

04.05.

16.05.

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO*

03.04.

18.04.

POSLOVI ROBNOG PROMETA*

13.04.

27.04.

ENGLESKI JEZIK – STRUČNI II*

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 

 

 

 

ODJELJENJE U BIJELOM POLJU

 

RASPORED KOLOKVIJUMA  U LJETNJEM  SEMESTRU

 

Godina studija

Predmet

KOLOKVIJUM+POPRAVNI KOLOKVIJUM

I

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

31.03.     21.04.

II

OBLIGACIONO PRAVO

31.03.     21.04.

III

AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE

31.03.     21.04.

 

 

 

 

I

RADNO PRAVO

28.03.      11.04.

III

KRIMINALISTIKA

28.03.      11.04.

III

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

28.03.      11.04.

III

POMORSKO PRAVO

28.03.      11.04.

 

 

 

 

II

KOMPANIJSKO PRAVO

07.04.     28.04.

III

MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

07.04.     28.04.

III

KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

07.04.     28.04.

III

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO1

07.04.     28.04.

 

 

 

 

III

MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA

18.04.     08.05

III

NOTARSKO PRAVO

18.04.     08.05

 

 

 

 

III

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA1

24.04.     12.05.

II

KRIVIČNO PRAVO – OPŠTI DIO

24.04.     12.05.

II

UPRAVNO PRAVO

24.04.     12.05.

 

 

 

 

[1] *Za studente generacije 2016 i ranije

 

RASPORED KOLOKVIJUMA NA OSNOVNIM STUDIJAMA

 

 

Kolokvijum

Popravni kolokvijum

KRIMINOLOGIJA

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

OSNOVI BEZBJEDNOSTI

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

UVOD U EKONOMIJU

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

BEZBJEDNOST I LJUDSKA PRAVA

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

KRIMINALISTIKA III - taktika

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

KRIMINALISTIČKE EKSPERTIZE

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

DIPLOMATIJA I BEZBJEDNOSNE SLUŽBE

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

KRIMINALISTIKA V METODIKE

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

POLICIJSKO PRAVO

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

SISTEMI BEZBJEDNOSTI

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.