Pravni fakultet, 14.03.2019

Konkurs sa Univerzitetom u Varšavi, Poljska