Pravni fakultet, 05.04.2019

Odbrane magistarskih radova: Dragutin Božović, Sanja Došljak, Kosta JaukovićMagistrand Dragutin Božović, braniće magistarski rad pod naslovom „Pravni aspekt pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana EU“, dana, 09.04.2019.godine u 16h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Ranko Mujović-Predsjednik Komisije,mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Ljiljana Jokić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Bojana Lakićević Đuranović-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

 

Magistrantkinja Sanja Došljak, braniće magistarski rad pod naslovom „Uslovna osuda u krivičnom pravu“, dana, 10.04.2019.godine u 14h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Drago Radulović-Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji)

2.Prof.dr Zoran Stojanović-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u penziji)

3.Prof.dr Velimir Rakočević-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

 

Magistrand Kosta Jauković, braniće magistarski rad pod naslovom „Pravo na štrajk u međunarodnom pravu s osvrtom na štrajk u Crnoj Gori“, dana, 12.04.2019.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Ranko Mujović-Predsjednik Komisije,mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Dražen Cerović-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Bojana Lakićević Đuranović-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)