Pravni fakultet

Master radovi izloženi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
1. Master rad Dragane Konatar pod nazivom „Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori i međunarodni standardi“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

2. Master rad kandidatkinje Srne Pejović pod nazivom “Ostvarivanje zakonskog izdržavanja“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

3. Master rad kandidatkinje Darke Bogavac pod nazivom „Žalba na presudu u krivičnom postupku“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

 

Magistrantkinja Jelena Jovanović, braniće master rad pod nazivom „Lišenje života iz samilosti“, dana, 15. septembra 2021.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 1.Prof.dr Drago Radulović- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 2.Prof.dr Velimir Rakočević- mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

  3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrand Dejan Kostić, braniće master rad pod nazivom “Mjere bezbjednosti medicinskog karaktera“, dana, 15. septembra 2021.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 1.Prof.dr Drago Radulović- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

2.Doc.dr Darko Radulović-mentor (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 2.Prof.dr Velimir Rakočević- član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

  

1. Master rad Elmedine Bibezić pod nazivom »Krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 
2. Master rad Jovana Jovovića pod nazivom  »Trgovina ljudima krivičnopravni i viktimološki aspekt«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 
3. Master rad Beća Međedovića pod nazivom »Testamentalno nasljeđivanje u pozitivnom pravu Crne Gore«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 
4. Master rad Ivane Filipović pod nazivom  "Sloboda izražavanja i medijske slobode u praksi Evropskog suda za ljudska prava«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 
5. Master rad Danice Cerović   pod nazivom "Pravna priroda kosmičkog prostora«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 
6.Master rad Jovane Lečić pod nazivom "Ubistvo više lica«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 
7.Master rad Stefana Žižića pod nazivom  "Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti, ugleda i slobode«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 

1. Master rad  Sofije Kalezić pod nazivom „Arbitraža i postupak priznanja i izvršenja stranih arbitražnih odluka“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

    Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

2.Master rad  Jelene Jovanović pod nazivom „Lišenje života iz samilosti“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

    Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

3. Master rad Dejana Kostića pod nazivom „Mjere bezbjednosti medicinskog karaktera“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

    Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistrantkinja Ana Radović, braniće master rad pod nazivom „Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja“, dana, 30. marta 2021.godine u 10,30h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1.Prof. dr Velimir Rakočević- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

2.Prof. dr Drago Radulović--mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji) 

3.Doc. dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrand Obren Tijanić, braniće master rad pod nazivom „Teško ubistvo na svirep i podmukao način“, dana, 24. novembra 2020.godine u 10,30h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1.Prof.dr Drago Radulović-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji) 

2.Prof.dr Velimir Rakočević-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrantkinja Simona Jovanović, braniće master rad pod nazivom „Komparativna analiza istrage u krivičnoprocesnom zakonodavstvu Crne Gore i Francuske“, dana, 04. novembra 2020.godine u 10,30h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1.Prof.dr Velimir Rakočević-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

2.Prof.dr Drago Radulović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji) 

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Master rad Obrena Tijanića pod nazivom „Teško ubistvo na svirep i podmukao način“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

Magistrantkinja Milena Aćimić, braniće master rad pod nazivom „Međunarodno-pravni standardi o nasilju u porodici i njihova primjena u Crnoj Gori“, dana, 05. oktobra 2020.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1.Prof.dr Ranko Mujović-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

2.Prof.dr Nebojša Vučinić-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3.Prof.dr Milan Marković-član (redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrand Darko Bulatović, braniće master rad pod nazivom „Svojina kao društvena funkcija“, dana, 29. septembra 2020.godine u 10h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1.Prof.dr Radoje-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

2.Prof.dr Zoran Rašović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3.Doc.dr Ljiljana Kadić-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 

Magistrantkinja Milica Anđelić, braniće master rad pod nazivom „Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima“, dana, 03. jula 2020.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1. Prof.dr Nebojša Vučinić-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2. Prof.dr Ranko Mujović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof.dr Ljiljana Jokić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Jugoslav Jakić, braniće master rad pod nazivom „Ubistvo na mah“, dana, 11. juna 2020.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Drago Radulović-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

2.Prof.dr Velimir Rakočević-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Sara Delević, braniće master rad pod nazivom „Tužilačka istraga i utvrđivanje istine u krivičnom postupku“, dana, 11. juna 2020.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Velimir Rakočević-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Drago Radulović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Aida Muzurović, braniće master rad pod nazivom „Granice ispitivanja prvostepene presude“, dana, 12. marta 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Vellimir Rakočević-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Drago Radulović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Ana Lakić, braniće master rad pod nazivom „Međunarodno pravno uređenje vazdušne oblasti, s posebnim osvrtom na pravni okvir crnogorskog vazdušnog prostora“, dana, 05. marta 2020.godine u 13h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Nebojša Vučinić-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Ranko Mujović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Dražen Cerović-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Momir Jauković, braniće master rad pod nazivom „Pravo na nezavisan i nepristrasan sud:Međunarodno pravni standardi i njihova uključenost u crnogorsko zakonodavstvo“, dana, 2. marta 2020.godine u 13,30h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada u sastavu :

 

1. Prof.dr Nebojša Vučinić-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2. Prof.dr Ranko Mujović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof.dr Ljiljana Jokić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Ana Mijatović, braniće master rad pod naslovom „Postupak mirenja u arbitraži“, dana, 13. februara 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1. Prof.dr Aleš Galič-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani)

2. Prof.dr Biljana Đuričin-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof.dr Aneta Spaić-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Siniša Gazivoda, braniće master rad pod naslovom „Uporedna analiza prava Evropske unije i Crne Gore o pojmu imovine“, dana, 12. februara 2020.godine u 10h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Radoje Korać-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Zoran Rašović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Draginja Vuksanović Stanković-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

 

Magistrantkinja Ana Mijatović, braniće master rad pod naslovom „Mirenje u arbitražnom postupku“, dana, 13. februara 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1.Prof.dr Aleš Galič-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani)

2.Prof.dr Biljana Đuričin-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Aneta Spaić-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Master rad Jugoslava Jakića, pod naslovom „Krivično djelo ubistvo na mah“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Master rad Sare Delević, pod naslovom „Tužilačka istraga i utvrđivanje istine u krivičnom postupku Crne Gore“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Master rad Momira Jaukovića, pod naslovom „Pravo na nezavisan i nepristrasan sud:međunarodno-pravni standardi i njihova uključenost u crnogorsko zakonodavstvo“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistarski rad Siniše Gazivode, pod naslovom „Uporedna analiza prava Evropske unije i Crne Gore o pojmu imovine“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistarski rad Ane Lakić, pod naslovom „Međunarodno pravno uređenje vazdušne oblasti, s posebnim osvrtom na pravni okvir crnogorskog vazdušnog prostora“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Magistarski rad Ane Mijatović, pod naslovom „Postupak mirenja u arbitraži“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Broj posjeta : 6289