Pravni fakultet

RASPORED ZA JUN 2021. PO STAROM REŽIMU STUDIJA (PRIJE BOLONJE)
RASPORED ZA JUN 2021. PO STAROM REŽIMU STUDIJA
(PRIJE BOLONJE)

GRAĐANSKO PRAVO: 28.06.2021. u 7:30 h
OBLIGACIONO PRAVO: 30.06.2021. u 13 h
PORODIČNO PRAVO: 17.06.2021. u  08 h
OSNOVI EKOLOŠKOG PRAVA: 28.06.2021. u 10 h
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO: 28.06.2021. u 10 h
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO: 30.06.2021. u 10 h

 

Studenti koji studiraju po starom režimu studija dužni su uplatiti za svaki nepoloženi ispit 50 i dostaviti dokaz o uplati zajedno sa indexom i prijavnim listom. Ovo je neophodno kako bi se aktivirali za studijsku 2020/2021 g.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 22274