Fakultet likovnih umjetnosti, 24.10.2019

Crna Gora specijalni gost na izložbi salona "Novih realnosti” u ParizuX

U subotu, 19. septembra, u Parizu je otvorena izložba  salona "Novih realnosti“, na kojoj se po prvi put, kao specijalni gost, predstavlja Crna Gora. U izboru selektorke, istoričarke umjetnosti Lucije Đurašković, Crnu Goru predstavljaju umjetnici Nataša Đurović profesor sa Fakulteta likovnih umjetnosti Cetnje kao i Dragan Karadžić, Biljana Keković i Vaso Nikčević.

Salon „Nove Realnosti“ („Réalités Nouvelles“) sa radom je otpočeo poslije Drugog svjetskog rata. Ima internacionalni karakter i okuplja najeminentnije umjetnike iz cijelog svijeta. Osnovan je 1946. godine, a zastupao je ideje umjetnika kao što su Kandinski, Mondrian, Malevitch i Lisitzski, šireći ideje grupa koje su prethodile i bile aktivne u prvoj polovini 20 vijeka, prevashodno „Cercle et Carré“ i „Création-Abstraction“, da bi vremenom prerasle u asocijaciju koja danas nosi ime Réalités Nouvelles. Grupa okuplja preko četiri stotine umjetnika, orijentisanih na apstrakciju u domenu slikarstva, vajarstva, crteža, skulpture, instalacije i fotografije. Na izložbama koje se organizuju jednom godišnje, učešće uzimaju i apstraktni umjetnici koji nisu članovi, pa su tako početkom pedesetih počeli da izlažu i jugoslovenski umjetnici Petar Omčikus, Momčilo Milovanović, Bata Mihailović, Dado Đurić, Ljubinka Jovanović, Kosa Bokšan, Milija Belić i drugi.

Učešće na izložbi u Parizu realizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore, Opštine Budva, kao i uz podršku Ambasade Crne Gore u Francuskoj.

Broj posjeta : 275