Filološki fakultet, 12.10.2020

Pragmatika sa lingvistikom teksta, dogovorni čas 

Dogovorni čas održaće se online, po rasporedu (utorak, 11.45). Koristićemo platformu moodle, bbb aplikaciju. 
Prof. dr Milica Vuković Stamatović
Broj posjeta : 166