Pravni fakultet, 29.11.2018

Poslovnik o radu Vijeća Pravnog fakultetaDokumenti