Filološki fakultet, 26.06.2020

Poruka od prof. Vere Radović u vezi sa ispitomDragi studenti,

Još jednom da rezimiramo prethodne dogovore i molim vas za pažljivo čitanje:

Prvi ispitni termin je 28. 6. 2020. u 16h.  Drugi, popravni je 10. 7. 2020.

Ispit traje jedan sat i 15 minuta sa mogućnošću da se produži maksimalno 15 minuta za one koji sporije pišu.

*Ispit U CELINI sastoji se od:

  1. esej, koji treba da doneste odštampan prema uputstvima koje ste dobili u imejlu 13. maja 2020.
  2. pismeni deo ispita koji ima tri pitanja
  3. 3. praktični deo ispit koji podrazumeva da iz udzbenika (osnovna ili srednja škola, bilo koji udžbenik) na strani koju će vam reći asistenti koji će dežurati i to na licu mesta odredite, definišite, veoma kratko obrazložite, precizno didaktički se izrazite i napišete sledeće:

Nastavni predmet:

Nastavna jedinica:

Razred:

Materijalni cilj/ishod

Funkcionalni cilj/ishod

Vaspitni cilj/ishod

Vrsta nastave: Navesti precizno i obrazložiti ukratko zašto (povezati sa ciljevima i ishodima!) Oblici nastavnog rada: Navesti precizno i obrazložiti ukratko zašto Metode nastavnog rada: Navesti precizno i obrazložiti ukratko zašto.

Ukratko baš to i znači, maksimalno dve rečenice. Npr, frontalni oblik jer imam potrebu da svim ucenicima objasnim to i to (i onda konkretno navesti šta). Ili, slobodni forntalni rad jer učenik ima zaduđenje da svima izloži to i to. ILi, metoda demonstracije jer ucenicima pokazujem to i to (konkretno šta). Ili metoda usmenog izlaganja u prvom delu kada im objašnjavam to, a onda metoda dijaloga ... Ili, egzemplanra nastava jer ce ucenici po uzoru na moju obradu toga i toga (konkretno šta) obraditi to i to (konkretno šta) Važno je da dobro procenite didaktičku adekvatnost  vrsta, oblika i metode na datom uzrastu i datom sadržaju.

Pitanje (na licu mesta ćemo reći koji tip):

Na primer, ako vam kažemo pitanje alternativnog tipa i pitanje tipa upoređivanja, iz sadržaja date nastavne jedinice (za koju ste prethodno pisali ishode, oblike, metode i dr.) smislite dva pitanja tog tipa.

Ovo isto šaljem u vordu pa bi bilo dobro da odstampate i imate spremno za ispit. PONESITE UDZBENIK na ispit!

*Pismeni deo ispita se iskljucivo radi na dvolisnici A4 formata i pregledaće se samo potpisani radovi.

* Svako nedozvoljeno ponašanje, bilo koji vid prepisivanja, posebno upotreba mobilnih telefona kažnjava se udaljavanjem sa ispita bez pogovora.

*Da biste POLOŽILI ISPIT NEOPHODAN JE MINIMUM IZ SVAKOG DELA. Što znači da nedostatak minimuma iz nekog dela znači da ispit u celini polažete ponovo u sledećem roku! Jer ispit je sve to što radite, ukljucujuci i onu vežbu koju smo uspeli da odradimo na času pre korone. Drugim rečima, ne pregledam radove koji ne sadrže sve navedene delove ispita niti se oni mogu naknadno predati. Jedino esej može da se ponovi i u sledećem roku, ali se, takođe, ponovo donosi na ispit.

Bodovi

- esej min 5 max 10

- psimeni deo ispita min 10 max 30

- praktični deo  ispita min 10 max 30

- vežba pre korone min 5 max 10 (za nju nema nadokande)

*Kada je reč o vašim aspiracijama za veću ocenu, što podrazumeva usmeni deo ispita, ja još uvek nemam ideju kako to da izvedemo. Nadala sam se da ću moći da dođem u Niksić 10. 7., bila sam spremna i autom, ali situacija sa koronom je izgleda sve gora i pitanje je da li će putovanja biti moguća. O svemu tome moram da se dogovorim i sa upravom fakulteta.

Jedino što možemo (možda) da za sada ostavimo ovako, a eventualno ako neko bude želeo veću ocenu da vidimo da li je moguće naknadno odgovarati na jesen ili već kad bude moguće.

Mene boli glava i zbog ovih pismenih radova kako ćemo ih dostaviti, postoji li mogućnost da se to sve skenira itd.

Uglavnom, hajde da uradimo ono što je moguće.

Predstavnici grupa, veoma je važno da ovaj imejl stigne do svih vaših kolega. Bilo bi lepo i da mi potvrdite i da ste primili i da ste obavestili ostale.

Veliki pozdrav,

Vera Radović

Dokumenti

Broj posjeta : 242