Filološki fakultet, 20.03.2020

Predavanja: Materijal za engleski jezik 2, nedjelje VI i VIIFuture forms (materijal u prilogu)

Vježbe: Discussing grammar, 1 (str. 39); 2, 3 i 4 (str.40)

Tekst Neets, the facts and figures (str.41)

 

Dokumenti

Broj posjeta : 80