Filološki fakultet

Nastavak održavanja nastave putem ZOOM-a
Predavanja i vježbe iz predmeta Italijanski jezik 2 nastaviće da se održavaju putem ZOOM-a i u narednom periodu prema ustaljenim terminima naznačenim u rasporedu za ljetnji semestar: četvrtkom od 16.30 do 18.00 (vježbe) i petkom od 13.30 do 15.00 (predavanja).

Sav nastavni materijal biće dostupan, kao i do sada, na platformi MOODLE.

Broj posjeta : 108