Pravni fakultet, 13.12.2020

Popravni kolokvijumPopravni kolokvijum - Porodično pravo 

15.12.2020. godine

Studenti koji iz tehničkih razloga nijesu mogli da odgovore na svako pitanje mogu polagati prema sljedećem rasporedu:

 

I GRUPA    studenti sa brojem indexa 2019 u 8h

II GRUPA   studenti sa brojem indexa 2018 i studenti sa brojem indexa od 4/2017 do 150/2017 u 9h

III GRUPA  ostali u 9.45h 

Broj posjeta : 471